BezNakazu.pl
Przedawnienie długu - Wersja do druku

+- BezNakazu.pl (https://forum.beznakazu.pl)
+-- Dział: Sądy (https://forum.beznakazu.pl/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Dział: postępowanie przed sądem (https://forum.beznakazu.pl/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Wątek: Przedawnienie długu (/showthread.php?tid=873)Przedawnienie długu - uspokajaczka - 05-08-2020

Mnóstwo osób ulega mylnemu wrażeniu, że wystarczy „przeczekać” do momentu przedawnienia się długu, aby mieć problem z głowy. Abstrahując od kwestii moralnych (niespłacanie swoich zobowiązań jest przecież nieuczciwe), trzeba również pamiętać, że dług cały czas istnieje, a wierzyciel może dochodzić jego spłaty.

W takich sytuacjach prawo jest po stronie dłużnika, ale… trzeba to prawo znać. Ciekawostką jest fakt, że w momencie, gdy wierzyciel złoży pozew w sądzie przeciwko dłużnikowi, sąd nie będzie z automatu sprawdzać, czy dług się nie przedawnił. To leży w gestii samego dłużnika. Może więc dojść do sytuacji, w której sąd wydaje sądowy nakaz zapłaty przedawnionego długu. Wówczas dłużnik musi wnieść tzw. zarzut przedawnienia – jeśli ma rację, powództwo zostanie oddalone.

Jeśli natomiast dłużnik otrzyma pismo od firmy windykacyjnej z nakazem zapłaty, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy przypadkiem jego dług nie uległ przedawnieniu. Prywatne firmy, nawet jeśli wiedzą o upłynięciu ustawowego terminu, to i tak próbują walczyć o odzyskanie pieniędzy, licząc na nieświadomość dłużników.


RE: Przedawnienie długu - Mariuszd37 - 05-08-2020

Po nowelizacji sądy powinny sprawdzać czy dlug nie jest przedawniony z urzędu ale wiadomo życie sobie.
Po drugie pamiętajcie że od 2018 roku jest zmiana i dlug przedawnia się na koniec roku plus 3 lata.
Tak naprawdę to nie jest proste to wszystko tak ogarnąć, lepiej zawsze się dopytać jak coś.
No epu mimo umorzenia przerywa bieg przedawnienia i inne tego typu kwiatki uff


RE: Przedawnienie długu - grabi_en - 05-08-2020

A ja to przekopiowałam z wątku Visset, żeby było w jednym miejscu.

"Od 9 lipca 2018 roku zmienił się sposób liczenia okresu przedawnienia dla roszczeń nowych i już wymagalnych.
Ustawodawca wprowadził zasadę, że np. dla umowy pożyczki trzyletni okres przedawnienia liczy się w pełnych latach kalendarzowych.
Np. umowa pożyczki wymagalna 4 sierpnia 2018 roku, przedawni się dopiero 31 grudnia 2021 roku, a nie jak dotychczas 4 sierpnia 2021 roku.
Art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej stanowi, że do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych („długów zaległych”) stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej przepisy nowe."


RE: Przedawnienie długu - Łukasz_G - 05-08-2020

Sąd może nie uznać zarzutu przedawnienia, jeśli przemawiają za tym względy słuszności.


RE: Przedawnienie długu - Mariuszd37 - 06-08-2020

A jak się ma to do obligatoryjnego sprawdzania przez sąd przedawnienia oraz wytłumacz to co napisałeś bardziej po ludzku.


RE: Przedawnienie długu - MarwPL - 06-08-2020

(06-08-2020, 13:38:41)Mariuszd37 napisał(a): A jak się ma to do obligatoryjnego sprawdzania przez sąd przedawnienia oraz wytłumacz to co napisałeś bardziej po ludzku.

Po prostu, sąd pomimo przedawnienia, może uznać, że pozwanemu ten zarzut nie przysługuje i zasądzi roszczenie przedawnione.


RE: Przedawnienie długu - Mariuszd37 - 06-08-2020

To po co ta bajeczka o przedawnieniu, ustawa itp? Nie rozumiem tego jako ktoś kto albo coś wytnie albo nie. Czyli nie ma przedawnienia i tyle, jak jest dowolność to nie istnieje dla mnie.